İçeriğe atla

Belgelendirme


Giriş

ghostwriter'a hoş geldiniz. Bu hızlı başvuru kılavuzu, John Gruber tarafından yaratılan düz metin biçimlendirme biçimi Markdown ile yazım örnekleri sunar. Daha fazla bilgi için lütfen John Gruber'in web sayfasını ziyaret edin: http://www.daringfireball.net.

ghostwriter, cmark-gfm işlemcisi için destek ile birlikte gelir. Bunun yanında; Pandoc, MultiMarkdown veya cmark işlemcilerini de kendiliğinden algılayabilir. Bu işlemcilerden herhangi birini kurun ve kurulum konumlarının sisteminizin 'PATH' çevre değişkenine eklendiğinden emin olun. ghostwriter, onların kurulumunu başlangıçta algılar ve buna göre canlı HTML önizlemesi ve dışa aktarma seçenekleri sunar.

Başlıklar

# Level 1 Heading
## Level 2 Heading ##
###### Level 6 Heading

Level 1 Heading
===============
some text

Level 2 Heading
---------------
some more text

Paragraflar

This is a paragraph.
This is another line in the same paragraph using a manual line break.

This is a new paragraph.

Satır İçi Biçimlendirme

Yatık ve Kalın metin iki biçimde yapabilirsiniz. İlki, metni yıldızlarla (*), ikincisi de alt çizgilerle (_) çevrelemektir.

This is *italics* with asterisks.
This is _italics_ with underscores.

This is **bold** with asterisks.
This is __bold__ with underscores.

Aynı zamanda kalın yatık metin de yapabilirsiniz, şöyle:

This is ***bold italics*** with asterisks.
This is **_bold italics_** mixing.
This is another *__bold italics__*.
etc.

Bağlantılar

Çeşitli web sayfalarına bağlantılar verebilirsiniz:

Click [here](http://url.com "Title") to visit a website.

Başvuru bağlantıları da kullanabilirsiniz:

[This][id] is a reference link which is defined below.

[id]: http://url.com "Title"

Görseller

Görselleri gömmek için bunu kullanın:

![alternate text](./image.jpg "Title")

Aynı zamanda, başvuru bağlantılarıyla aynı sözdizimini kullanabilirsiniz:

![alternate text][id] for a reference defined below.

[id]: ./image.jpg "Title"

Listeler

Sıralı listeler:

1. Item one.
2. Item two.
3. Item three.

Sırasız listeler:

* Item one.
+ Item two.
- Item three.

İç içe geçmiş listeleri şöyle kullanın:

1. Item one.
  * Subitem one.
  * Subitem two.
2. Item two.
  - Subitem one.
  - Subitem two.
3. Item three.
  1. Subitem three.

Kod Blokları

Bir kod bloku oluşturmak için dört veya daha fazla boşluk veya bir sekme karakteri kullanın:

This is a normal paragraph, followed by a code block.
  
  for (int i = 0; i < 10; i++) {
    System.out.println("i = " + i);
  }
  
The above will be displayed as a preformatted block of code.

Pandoc veya Github gibi bazı Markdown dönüştürücülerde, Github Çeşnili Markdown'un geri kesmelerini kullanarak kod blokları oluşturabilirsiniz:

```
for (int i = 0; i < 10; i++) {
  System.out.println("i = " + i);
}
```

Yukarıdaki, kendiliğinden biçimlendirilmiş bir kod bloku olarak görünecektir.

Kod Aralıkları

Kodu sınırlandırmak için bir paragrafın ortasında geri kesme imlerini ve bu `<html>` etiketini kullanabilirsiniz. Geri kesme iminin kendisini göstermek istediğinizde ise birden çok im kullanabilirsiniz; örneğin: `` `kaçırılmış geri kesme imi` ``.

Blok Tırnaklar

Blok alıntıları sınırlamak için e-posta türü açı ayraçlarını kullanabilirsiniz; örneğin:

> This is a block quote.
>
>> This is a nested block quote.

Yatay Kurallar

Yatay kurallar için üç veya daha çok tire (-), alt çizgiler (_) veya yıldızlar (*) kullanabilirsiniz; örneğin:

---

***
___

Her bir karakter arasında boşluklar da koyabilirsiniz:

- - -

Markdown Genişletmeleri

Bazı Markdown işlemcileri, özgün John Gruber belirtimine ek olarak tablolar, altbilgiler vb. için de sözdizim ekler. Aşağıda Pandoc, MultiMarkdown ve destekleyen diğerleri için bir örnek bulunmaktadır:

Here is the body text that has a footnote.[^footnoteid]

[^footnoteid]: Here is the footnote text.

Aşağıda örnek bir Pandoc tablosunu görebilirsiniz:

Column One   Column Two
----------   ----------
Row Text 1   Row Text 2
Row Text 1   Row Text 2

Table: Pandoc sample table.

Bu ise bir cmark-gfm veya MultiMarkdown tablosudur:

Column One | Column Two
---------- | ----------
Row Text 1 | Row Text 2
Row Text 1 | Row Text 2

Bu Markdown işlemcilerinin desteklediği daha da tablo sözdizimleri vardır. Yine ek olarak, sürüyle eklenti bulunmaktadır. Bu işlemciler hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki web sayfasını ziyaret edin:

Özgün John Gruber Markdown belirtimi, http://daringfireball.net/projects/markdown/ adresinde bulunabilir.

Kısayollar

ghoswriter, Markdown düzenleme için aşağıdaki kısayolları destekler:

Kontrol+B
Kalın biçimlendirme ekler.
Kontrol+I
Yatık biçimlendirme ekler.
Kontrol+K
Üzeri çizili biçimlendirme ekler.
Kontrol+/
Metin seçili değilse imleç konumuna bir HTML yorumu ekler, seçiliyse seçili metin bir HTML yorumu içine alınır.
Sekme
Seçili metni girintiler.
Üst Karakter+Sekme
Seçili metnin girintisini kaldırır.
Üst Karakter+Giriş
Markdown biçemli bir satır sonu ekler.
Kontrol+Giriş
Olağan biçimde bir satır sonu ekler; ancak geçerli girintilendirme korunmaz. Girintili bir satırda yazıyorsanız ve Kontrol+Giriş'e basarsanız yeni satıra herhangi bir girintilendirme eklenmez. Hem bir girintilendirilmemiş satır ve Markdown biçemi bir satır sonu eklemek için Kontrol düğmesi, Üst Karakter düğmesi ile birlikte kullanılabilir.
Kontrol+.
Geçerli satırı veya seçili satırları blok alıntıya dönüştürür.
Kontrol+,
Geçerli satırdan veya seçili satırlardan herhangi bir blok alıntı biçimlendirmesini kaldırır.
Kontrol+8
Geçerli satırı veya seçili satırları * imi ile bir madde imi listesine dönüştürür. Örneğin, aşağıda satırlardaki metni seçtiyseniz:
 List item one.
 List item two.

Bu kısayol düğmesine basmak, seçili satırları şunun gibi bir madde imi listesine döndürür:

 * List item one.
 * List item two.
Kontrol+Üst Karakter+-
Geçerli satırı veya seçili satırları - imi ile bir madde imi listesine dönüştürür. Örneğin, aşağıda satırlardaki metni seçtiyseniz:
 List item one.
 List item two.

Bu kısayol düğmesine basmak, seçili satırları şunun gibi bir madde imi listesine döndürür:

 - List item one.
 - List item two.
Kontrol+Üst Karakter+=
Geçerli satırı veya seçili satırları = imi ile bir madde imi listesine dönüştürür. Örneğin, aşağıda satırlardaki metni seçtiyseniz:
 List item one.
 List item two.

Bu kısayol düğmesine basmak, seçili satırları şunun gibi bir madde imi listesine döndürür:

 + List item one.
 + List item two.
Kontrol+1
Geçerli satırı veya seçili satırları . imi ile bir numaralandırılmış listeye dönüştürür. Örneğin, aşağıda satırlardaki metni seçtiyseniz:
 List item one.
 List item two.

Bu kısayol düğmesine basmak, seçili satırları şunun gibi bir numaralandırılmış listeye döndürür:

 1. List item one.
 2. List item two.
Kontrol+0
Geçerli satırı veya seçili satırları ) imi ile bir numaralandırılmış listeye dönüştürür. Örneğin, aşağıda satırlardaki metni seçtiyseniz:
 List item one.
 List item two.

Bu kısayol düğmesine basmak, seçili satırları şunun gibi bir numaralandırılmış listeye döndürür:

 1) List item one.
 2) List item two.
Kontrol+T
Geçerli satırı veya seçili satırları Github Çeşnili Markdown görev listesine dönüştürür. Örneğin, aşağıda satırlardaki metni seçtiyseniz:
 Important thing to do.
 Another important thing to do.

Bu kısayol düğmesine basmak, seçili satırları şunun gibi bir görev listesine döndürür:

 - [ ] Important thing to do.
 - [ ] Another important thing to do.
Kontrol+D
Geçerli metin satırı bir Github Çeşnili Markdown ise bu kısayolu kullanmak görevin bitiş durumunu değiştirecektir. Görev tamamlandıysa bir x denetim kutusuna yerleştirilir, aksi durumda tersi yapılır. Örneğin:
 - [ ] This is an incomplete task.
 - [x] This task as done!
Eşleşen Karakterler
Tek bir satırdaki metin seçildiğinde, yukarıdaki karakterlerden herhangi birine basmak seçili metni bu karakterle ve onun uygun kapatma karakteriyle sarar. Örneğin, kedi sözcüğünü seçerseniz ve ( karakterini girerseniz kedi sözcüğü ayraçlar içine alınır ve (kedi) olur. Aşağıdaki tabloda kullanabileceğiniz karakterlerin bir tablosunu bulabilirsiniz:

AçmaKapama
""
''
()
[]
{}
**
__
``
<>

Yazarken karakterlerin otomatik eşleştirilmesini etkinleştirmek için, menü çubuğundan `Ayarlar->Tercihler` penceresinde `Düzenleyici` sekmesine gidip orada "Karakterleri kendiliğinden eşleştir" seçeneğini imleyin. Hangi karakterlerin eşleştirileceğini özelleştirmek için, "Eşleştirilen karakterleri özelleştir..." düğmesini kullanın.
Görsel Dosyalarını Sürükle ve Bırak
Menü çubuğundan Düzen->Görsel Ekle... seçimine ek olarak, dosya sisteminizden herhangi bir görsel dosyasını düzenleyici penceresine sürükleyip bırakabilirsiniz. Uygulama, geçerli belgenin bulunduğu konuma göreli olarak satır içi görsel metnini uygun bir biçimde hesaplayıp ekleyecektir. Belge henüz kaydedilmediyse tam yol kullanılır. Örneğin:

 ![](../../relative/path/to/your/file.png)

veya belge başlıksızsa:

 ![](file:///full/path/to/your/file.png)