Gå till innehåll

Bidra


Är du intresserad av att göra ghostwriter ännu bättre? Läs gärna avsnitten nedan för att se hur du kan bidra.

Felrapporter

Hittat ett fel? Rapportera det gärna via KDE:s felspårare. Glöm inte att följa riktlinjerna för felrapportering. Viktigats av allt, glöm inte att inkludera numret på versionen av ghostwriter som du använder.

Varning: Underlåtenhet att tillhandahålla den information som krävs i felrapportmallen resulterar i att felrapporten stängs automatiskt.

Felidentifiering

Du kan hjälpa till att identifiera problem i felspåraren]KDE_Bugs genom att reproducera fel och hämta mer information från felrapportörer för att hjälpa till att begränsa var problemet finns. Stängning av dubbletter och annan städning uppskattas också. För mer information, se riktlinjerna för felidentifiering.

Nya funktioner och felrättningar

Vet du hur man kodar? Följ de här stegen:

 1. Skicka in en rapport om din funktion eller fel på KDE:s felspårare. Observera: Steget är nödvändigt för att säkerställa att den nya funktionen uppfyller projektmålen eller att felet inte i själva verket är en ny funktion. Du bör också koordinera vilka områden av koden du ska uppdatera för att undvika sammanfogningskonflikter om någon annan också arbetar med samma område i koden.
 2. Efter diskussion om din nya rapport, koda funktionen eller felrättningen. Följ KDE Ramverks stilguide. Viktigt: Håll koden fokuserad på det aktuella problemet. Orelaterade ändringar av koden hör till separata problem/sammanfogningsförfrågningar för att göra kodgranskning och testning enklare.
 3. Skicka en hämtningsbegäran för master-grenen med dina koduppdateringar. Viktigt: Vänligen kombinera dina arkiveringar i git innan du skickar in begäran!
 4. Vänta på en kort kodgranskning och minst två andra frivilliga för att testa din funktion eller felrättning.
 5. Gör uppdateringar av din hämtningsbegäran när du får återkoppling.
 6. När din hämtningsbegäran har godkänts av minst två andra frivilliga testare kommer din hämtningsbegäran sammanfogas.

Kodgranskningar

Kan du koda och har ett gott öga för detaljer? Erbjud dig att granska nya begäran om sammanfogning.

 1. Sök efter en ny sammanfogningsbegäran, och lägg till en kommentar om att du erbjuder dig att kodgranska den.
 2. Skicka in kodgranskningskommentarer.
 3. Vänta på uppdateringar av sammanfogningsbegäran (om det behövs).
 4. Fortsätt ge återkoppling tills du är övertygad om att koden är sund.
 5. Lämna en kommentar med ditt godkännande av sammanfogningsbegäran.
 6. När minst två frivilliga testare har skickat in sitt godkännande, utförs sammanfogning av begäran.

Här är några tips om vad man ska titta på vid kodgranskning:

 • Följer den inskickade koden KDE Ramverks stilguide?
 • Är koden läsbar, med kommentarer som förklarar eventuellt rader som inte är uppenbara?
 • Här koden "pessimistisk"? Med andra ord, kontrollerar den ogiltiga värden innan de används och hanterar eventuella felfall?
 • Är flera jämförelser eller satser omgivna av parenteser inom if satsar för att förhindra olyckor med operationernas ordning? Exempel:
  // Fel
  if (a == b || c > d);
  
  // Rätt
  if ((a == b) || (c > d));
  
 • Är literaler på vänster sida om operatorn == för att förhindra att felskrift med operatorn = undgår kompilatorns uppmärksamhet? Examples:
  // Fel
  if (variable == 1);
  
  //     Orsak: Vad händer om något är felskrivet? Kompilatorn fångar det inte!
  if (variable = 1); // Hoppsan!
  // Rätt
  if (1 == variable);
  
  //     Orsak: Den här gången fångar kompilatorn felskrivningen.
  if (1 = variable); // Hoppsan!
  

Utprovning

Erbjud dig att granska kod och prova nya funktioner och felrättningar. Följ de här stegen:

 1. Sök efter en ny sammanfogningsbegäran, och lägg till en kommentar om att du erbjuder dig att testa den.
 2. Bygg sammanfogningsbegäran på din plattform.
 3. Prova funktionen/felrättningen och försök hitta problem med den!
 4. Ge återkoppling om testresultaten i sammanfogningsbegäran.
 5. Vänta på uppdateringar av sammanfogningsbegäran (om det behövs).
 6. Fortsätt att testa och ge återkoppling tills du är övertygad om att koden fungerar.
 7. Lämna en kommentar med ditt godkännande av sammanfogningsbegäran.
 8. När åtminstone en annan frivillig testare skickar in sitt godkännande, accepteras sammanfogningsbegäran.

Översättningar

Överväg att gå med i KDE:s översättningsgrupp för att översätta dina favoritprogram till andra språk.

Tekniskt stöd

Kunnig om Linux eller bygga på MacOS? Vet hur man rättar det där problemet som andra stöter på hela tiden? Dina svar på användarfrågor och felsökning i KDE:s felspårare skulle vara mycket uppskattad!